top of page

Polityka prywatności

Ta aplikacja jest zbudowana jako aplikacja komercyjna, a także aplikacja z reklamami. Ta usługa jest świadczona i jest przeznaczona do użytku w takim stanie, w jakim jest.

Ta strona służy do informowania odwiedzających o zasadach związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem danych osobowych, jeśli ktoś zdecyduje się skorzystać z tej usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Żadne dane osobowe nie są gromadzone, ani nie są wymagane do podania informacji w celu korzystania z tej usługi. Aplikacja obsługiwana przez reklamy korzysta jednak z usług stron trzecich do wyświetlania reklam, które mogą zbierać informacje używane do identyfikacji użytkownika.

Link do polityki prywatności zewnętrznego dostawcy usług używanego przez aplikację:

Admob:

_

bottom of page